X
تبلیغات
هرسین سیتی

قالب پرشین بلاگ


هرسین سیتی
تمدن = هرسین

 مشخصات جغرافیای انسانی ومختصاتی


  شهرستان هرسین یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه است که دارای دو بخش مرکز ی و بیســــتون می باشد شهرستان هرسین دارای جمعیتی بالغ بر 91300 نفر که53731 نفرآن شهری و37569 نفر آن روستائی می باشندکه تقریبا دو سوم بافت جمعیتی آن را جمعیت شهری تشکیل می دهد[1] 
این شهرستان دارای وسعتی حدود 816 کیلومتر مربع به عنوان سومین شهر استان کرمانشاه درطول جغرافیائی 47درجه و35 دقیقه وعرض جغرافیائی 34 درجه و16 دقیقه و ارتفاع آن از سطح دریا 1582 متر است گود ترین منطقه این شهرستان روستای گره بان است با ارتفاعی معادل1241 که ارتفاع متوسط این شهرستان 1655 متر است که با این احتساب 172 متر ازشهرستان کرمانشاه مرتفع تر است این شهرستان در 44 کیلومتری شرق کرمانشاه قراردارد.  
  همسایگان این شهرستان عبارتند از : صحنه از سمت مشرق و نورآباد ازسمت جنوب و شهرستان کرمانشاه از سمت مغرب در پیرامون این شهرستان قرار دارند در این شهرستان دو راه اصلی وجود دارد که را ارتباطی تهران – کرمانشاه و راه ارتباطی خرم آباد - کرمانشاه از میان این حوزه عبور می نماید 
 دین ومذهب  
  مردم این منطقه اکثرا پیرو مذهب شیعه اثنی عشری هستند وبه مبانی شریعت اسلام وشیوه و سنت ائمه اطهار پایبندند به طوری که دراین شهرستان افراد برجسته و محترمی چون حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد حسن حجتی (ره) حضرت آیت الله العظمی شیخ فرج الله کاظمی(ره) حضرت آیت الله سید محمد نجفی (ره) حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محمد تقی موسوی (ره) حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید هاشم معراجی (ره) و...... وجود داشته که مردم از فیض وجود آنها استفاده برده اند به همین علت هنوز دراین شهر مظاهر غربزدگی و بدحجابی نمایان نشده به طوری شهر هرسین درزمینه طرح مبارزه با مفاسد اخلاقي و اجتماعی وبدحجابی حتی یک مورد تذکر به زنان ودختران داده نشده ودراین خصوص نجابت وحجاب کامل زنان این شهرستان زبانزد تمام استان می باشد
  نماز های جماعت دراکثر مساجد این شهرستان برپا می شود و این شهر از معدود شهرستانهائی است که از قدیم الایام درآن نمازجمعه برپا گردیده است و وجود سه مجتهد عالیقدر وروحانیت معظم نشانگر اعتقادات قوی وایمان راسخ این شهرستان بوده است به عنوان مثال امام جمعه این شهرستان دردوران قاجار شخص محترمی به نام حجت الاسلام آقا سید احمد امامی بوده که هرجمعه این فریضه الهی را دراین شهر برگـــــزار می نموده وهمچنین این شهر ازمعدود شهرهائی است که دردوران گذشته دارای حوزه علمیه بوده است


 زبان  


  مردم این شهرستان به دو صورت لکی وکردی آمیخته به زبان لکی سخن می گویند مردمان قسمت های شمالی یا به عبارتی بخش بیستون به کردی سخن می گویند اما این کردی با لهجه مردمان کردنشین اورامانات وکردستان فرق دارد و این لهجه با عبارات کردی کرمانشاهی و لکی آمیخته شده است اما مردم جنوب این شهرستان به مرکزیت هرسین عموما به لهجه لکی که تلفیقی است از زبان کردی و لری که زیر مجموعه گویش و زبان کردی است سخن می گویند این لهجه شباهتی نیز به لهجه فهلوی یا همان پهلوی باستان دارد وعباراتی که درمتون كهن فارسی باستان آمده در این گویش معمول و رایج است مانند پِیا= مرد ، آسِن=آهن ، آوا=آباد ، فِرَه= زیاد ، اَوُر= ابر ، زانستن = دانستن ، دَیِشت = دشت ، توُریا= قهرکرده ، وَفْرْ= برف ، بان = بالا ، لَوَر = چرا ، هُوَر= خورشید ، کُر= پسر و ...
 

وجه تسمیه نام هرسین


  این منطقه با بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان وباستانشناسان غربی سابقه تمدن دراین حوزه به حدود هشت هزار سال می رسد نام این شهرستان دربرخی از متون کهن شاهپور خواست عنوان شده درهرسین سه قلعه محکم وجود داشته (قلعه داخل شهر- قلعه دزبر- قلعه سرماج) و دراین بین قلعه داخل شهر مستحکم تر بوده است لذا عنوان هرسه این مطرح شده که با اندکی تغییر به هرسین تبدیل شده است اما برخی پیشینه کلمه هرسین را به اعراب نسبت می دهند و چون درمرکز شهر قلعه ای مستحکم وجود داشته لذا به آن حصن الحصین گفته اند وبه ترتیب بعد ازسالیانی حصن الحصین به هرسین تغییر نام یافته است که البته برطبق مستندات تاریخی نیست وفقط به صرف گفتار پیشینیان ماندگار شده است ودلیل دیگری نیز که عنوان شده با توجه به اینکه سین درعهد باستان به معنای معبدی بوده ورب النوع ماه درآن وجود داشته به عنوان پسوند استفاده شده که مکانی که این معبد درآن قرارگرفته با پسوند سین می شناختند مانند قرمسین(کرمانشاه) مرسین ، بورسین ، گمیل سین ، ریم سین ، ابی سین لذا با توجه تعابیر ارائه شده عبارت هرسین را نیز شاید یکی از این مکانهای یاد شده دانست یا اینکه عبارت هر در ابتدای هرسین برگرفته (خُوَرْ)در زبان محلی به معنی خورشید است و هُوَرْ تلفظ میشود وسین نیز با توجه به عبارات یاد شده به معنی مکان باشد به عبارتی هُوَرْ سین یعنی مکان عبادت ومقر رب النوع آفتاب مقابل رب النوع ماه وبه معنی دیگر یعنی مکان آفتاب وکلمه هُوَرْسین به تدریج به هرسین تغییر شکل داده که به معنی عبارت هرسین واقع تر می باشد یعنی هرسین با توجه به این تعابیر یعنی شهر آفتاب .
 

تاریخچه شهرستان هرسین 


  لذا بعد از مطالعه نام هرسین به طور مختصر به برخی از این دورانهای تاریخی می پردازیم
1- دوران غارنشینی: دربخش بیستون ازتوابع این شهرستان دو غار تاریخی وجود دارد که دردرون این غارها آثاری از دوران نئولیتیک وپالئولیتیک( دوران جمع آوری مواد غذائی وکشت زرع ودوران استقرار ویکجانشینی ) کشف شده است که درآن تعدادی ابزار سنگی مربوط به ما قبل تاریخ کشف گردیده است
2- دوران تمدن قوم کاسی: با بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان وباستانشناسان غربی نشان دهنده استقرار اقوام کاسی بوده است حدود 500 سال در منطقه (بین النهرین) سکونت داشته وبرخی ازمحققین جایگاه اصلی این قوم را دراین منطقه می دانند که طبق آثار ونوشته های به دست رسیده از اقوام عیلامی که ایشان را با نام کوسی واقوام آشور این قوم را با نام کاشو می شناختند[2] در این منطقه ساکن بوده اند دراین میان منطقه چیاخزینه یا گنج دره در هفت کیلومتری شهر هرسین احتمالا ازآن دوران به جای مانده که سابقه آن به هشت هزار سال قبل از میلاد میرسد
3- دوران حکومت مادها: دراین منطقه با توجه به آثاری که از گوردخمه های به جا مانده ازدوران ماد بدست آمده نشانگر این است که این منطقه زمانی جایگاه اقوام ماد بوده که دراین بین آثاری چون گوردخمه های اسحاقوند گوردخمه شمس آباد دیواره های به جامانده در دامنه کوه بیستون و.... نشان دهنده اهمیت این منطقه در حکومت مادها می باشد(تصویر 1)
4- دوران پادشاهی هخامنشی: دراین دوران نیز مانند دوران ماد به خاطر عبور جاده بین المللی ازاین منطقه واهمیت سوق الجیشی آن همواره مورد توجه سران هخامنشی قرار گرفته با توجه به سنگ نوشته های به جامانده از این دوران نظیر کتیبه بیستون با توجه به اظهارات برخی از مورخین داریوش هخامنشی پس از سرکوب کودتای گئومات که خود رابه جای بردیا برادر مقتول کمبوجیه جاداده بود به نقر تصاویر سرکردگان کودتا پرداخت درحین این حجاری یکی از سران این منطقه یه نام سکونخای (سکیه واتیش) که احتمالا منطقه اسحاقوند معرب شده نام ایشان باشد سربه شورش میگذارد که با سرکوب داریوش مواجه می شود وداریوش مجبور می شود قسمتی از کتیبه خود راکه به زبان عیلامی نوشته بود را دوباره بتراشد وتصویر این فرد خاطی را که درتصویر تنها کسی است که کلاه برسردارد را حجاری کنند و بنا به روایتی جسد او را برای عبرت سایرین به گوردخمه های اسحاقوند منتقل مینماید(
5- دوران سلوکیه : پس از تهاجم اسکندر مقدونی به ایران وانقراض سلسله مقتدر هخامنشی دوران کوتاهی(هشتاد سال) ایران تحت استعمار سرداران یونانی قرار می گیرد آنان دراین منطقه مجسمه ای را از خود به یادگار گذاشته اند که درمحل به آن هرکول نامیده می شود ولی برخی از مورخین این تندیس را مربوط به تهاجم رومیان در دوران خسرو پرویز می دانند
6- دوران اشکانی: این سلسله گمنام که مدت طولانی (500 سال) برایران حکومت کردند ضمن انقراض و از هم پاشیدن بساط استعمار وسیطره یونانیان برایران آنان نیز ازخود یادگارهای دراین منطقه به جای نهادند که از این جمله آثار به تصاویر حجاری شده درزیر کتیبه بیستون است که متاسفانه براثر بی مبالاتی شیخ علیخان زنگنه وزیر اعظم شاه سلیمان صفوی که درآن شرح موقوفات خود رابیان نموده ناقص شده و قسمتهای مهمی ازآن از بین رفته است دراین تصاویرنقش مهرداد شاه اشکانی وچهارتن از وزرایش نقر گردیده است همچنین درقسمت شرقی دامنه کوه بیستون قطعه سنگ نسبتا بزرگی قرار گرفته که درسه طرف آن نقش سه تن از شاهزادگان اشکانی حجاری شده است یکی دیگر از این آثار نقش برجسته گودرز اشکانی است که نشان دهنده پیروزی وی برمهرداد سوم وتسلط برتخت شاهی او حجاری شده است
7- دوران ساسانی: دراین شهرستان آثار وابنیه دوران ساسانی نسبتا زیاد یافت می شود که به اختصار عرض میشود 
الف)قلعه تاریخی داخل شهرهرسین:این قلعه یکی ازابنیه دوران ساسانی است که درمرکز شهر قرارگرفته است و متاسفانه به مرور زمان وکوتاهی مسئولان درزیر پارکی مدفون گردیده و فقط مقدار کمی ازدیواره آن مشخص است
 ب)فرا تراش یا فرهاد تراش بیستون
 ج) بنای به جای مانده از یک کاخ ساسانی درمحوطه باستانی بیستون  
 د) پل شاهی دوران خسرو پرویزدرمحوطه تاریخی بیستون  
 ه) فراتراش داخل شهر هرسین  
 و) ساعت آبی داخل پارک شهر هرسین (تصویر 3) 
 ز) درب سنگی وقسمتهای پله مانند داخل محوطه پارک شهر هرسین (تصویر 4)  
 ح) تخت شیرین که قطعه سنگ تراشیده شده نسبتا بزرگی است درنزديكي روستاي سرماج
ط) قلعه سرماج حسین خانی
ی) گوردخمه سرخ ده
ک)غارشکارچیان بیستون
ل)گوردخمه برناج
8- دوران ایلخانی :بقایای شهری باستانی به نام سلطان آباد دربیستون وقسمتهائی از کاروانسرای ایلجایتو دربیستون
9- دروران صفویه: علاوه برکتیبه شیخ علیخان زنگنه دروسط حجاری های دوران اشکانی دو پل به نامهای پل بیستون برروی دینورآب وپل قوزیوند وهمچنین کاروانسرای شاه عباسی برروی خرابه های کاروانسرای ایلخانی
10-دوران پهلوی اول: در حکومت رضاخان سوادکوهی که بعدا تغییر شناسنامه داده وخود راپهلوی نامید ایران به علت حمایت ازآلمان نازی درجنگ جهانی دوم مورد خشم دول متفق قرار گرفت وبدون هیچگونه مقاومتی از طرف ارتش توخالی رضاخان وارد کشور شده وایران رابین خودقسمت تقسیم نمودند که قسمتهای شمالی تحت سیطره روسیه وقسمتهای غربی وجنوبی تحت اشغال انگلستان و وقسمت کویری وبیابانی ایران نیز که ظاهرا منافعی برای این دول نداشت تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار داشت ازجمله مناطقی که دراین دوران به اشغال انگلستان درآمد استان کرمانشاه وبه تبع آن شهر هرسین بود اشغالگران انگلیسی برای آنکه جهت تردد وحمل ونقل خود مشکلی نداشته باشند دو باب پل را یکی رایر روی رود خانه گاماسیاب ودیگری را برروی رودخانه داخل شهر هرسین ساختند


جغرافیای طبیعی واقلیمی

 1- ارتفاعات : این شهرستان یکی ازمناطق کوهستانی به شمار می آید که متعلق به دوران سوم زمین شناسی می باشد که ارتفاعات مهمی درآن واقع شده است که معروفترین آن کوه اسطوره ای و تاریخی بیستون است که دارای قله ای به ارتفاع2794 متر می باشد که غیر از اثار وابنیه تاریخی دامنه آن می توان به غار بیستون اشاره کرد که 572 متر عمق دارد وبه نوبه خود از عمیق ترین غار های موجود در خاورمیانه می باشد نام برد . از دیگر ارتفاعات این شهرستان کوه شیرزبا ارتفاع2896 متر - قسمتهائی از کوههای پرو – چمن اسماعیل و زرین کوه می توان نام برد
2- منابع طبیعی ومراتع وجنگلها :دراین حوزه حدود15685 هکتار جنگل و62742 هکتار مرتع وجود داردکه دراین مناطق انواع گیاهان ودرختان از قبیل درختانی چون بلوط و بادام وگیاهانی چون کنگر و ریواس وسریش و شنگ وموسیر وغازیاغی و گون (دارای شاخه های قوی است که ازسمغ آن کتیرا به دست می آید که درتحقیقات وپژوهشهای علوم پزشکی کاربرد دارد)و.... رویش می کنند که هرکدام از این گیاهان دردرمانهای مختلف به کار می روند علاوه برگیاهانی که عنوان شد درشکاف برخی از این ازارتفاعات کندوهای عسل طبیعی وجود دارد که هرساله عده ای برای استحصال آن به این مناطق کشانیده می شوند 

سراب زیبای هرسین


3- آبها ورودخانه ها: این شهرستان با توجه به اینکه درمیان کوههای مرتفع قرار دارد به همین دلیل دارای چشمه سار ها ودرنهایت منابع آبی فراوان است دراین منطقه از محل عبور وجریان چند رود مهم است که عبارتنداز 
الف)گاماسیاب: که از کوههای گرین که حد فاصل بین شهرستان نهاوند و شهرستان نور آباد ودرکنار گردنه گاماسیاب قرار دارد که پس از سیراب نمودن اراضی شهرستانهای نهاوند-صحنه وکنگاور وارد حوزه آبریز شهرستان هرسین می شود و پس از گذشت از این شهرستان با پیوستن به رودهای دینورآب و قره سو گیزه رود با تغییر نام به سیمره وارد خاک لرستان وپس از ادغام با چند رود محلی به حوزه استان خوزستان وارد شده به کرخه تغییر نام داده و باز پس از طی مراحلی به کارون ملحق شده وپس از الحاق کارون به اروند رود به خلیج همیشه فارس می پیوندد
 ب) گیزه رود : یکی از رودهائی است که از کوههای لرستان جاری وپس از عبور ازمناطق جنوبی این شهرستان به رودخانه گاماسیاب می پیوندد
 ج) دینور آب: این رود خانه دارای سه سرچشمه اصلی است که عبارتند از سرچشمه کوههای سنقر- کوههای اسدآباد وسرچشمه روستای کرم بست دردهستان میانراهان که پس از پیوستن به همدیگر ضمن تلاقی با سراب برناج با سیراب کردن اراضی منطقه چمچمال وبیستون به رود خانه گاماسیاب می ریزد
4- سرابها:دراین شهرستان سرابهای متعددی وجود دارند که هرکدام باعث رونق وبرکت وآبادی این متنطقه گردیده اندکه عبارتند از سراب داخل شهر هرسین- سراب بیستون دردامنه کوه بیستون – سراب نجوبران در نزدیکی روستای نجوبران وسراب برناج وهمچنین سراب گرم روستای آب گرم که دارای خواص طبی می باشد
5- حیات وحش: این منطقه زیستگاه جانورانی از قبیل کل – بز- قوچ – پلنگ – خرس – گربه وحشی – خرگوش – روباه و گرگ بوده است که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی و اطلاع از نحوه حفاظت ازحیات وحش بیشتر این حیوانات درمعرض انقراض قرار گرفته اند این منطقه در زمان طاغوت وحکومت منحوس پهلوی شکارگاه سلطنتی محسوب میشده و به همین واسطه تعداد زیادی از جانوران ساکن دراین منطقه درمعرض انقراض گردیده اندکه بعد از انقلاب این مجموعه با وسعتی برابر با 91937 هکتار تحت نظارت سازمان حفظت محیط زیست قرار گرفته ا ست
6- آب وهوا: این شهرستان با توجه به موقعیت کوهستانی و آب خیز داری آن جزء شهرستانهای معتدل محسوب میــــشود که دمای آن درزمستان به 12درجه زیر صفر وتابستان آن نیز به 40 درجه تجاوز نمی کند وزش باد دراین منطقه عموما از غرب به شرق وعموما با توجه به وجود کوهستانهای بلند دارای وزش ملایمی هستند
 
وضعیت اقتصادی


 اقتصاد دراین منطقه به چند صورت است که عبارتند از:
1- کشاورزی: آن عموما مسائل کشت وکشاورزی است که عموما با توجه به زمینهای دیم آن عمدتا درآن کشت نخود ، گندم ، جو و عدس می باشد و مزارع آبی نیز با توجه به وجود کارخانه قند بیستون درجوار این شهرستان عمدتا چغندر ودرکنار این محصول کشت انواع دانه های روغنی مانند آفتابگردان وسویا وکلزا انجام می شود از دیگر محصولات کشاورزی این منطقه پیاز آن است در استانهای همجوار واستان کرمانشاه معروف است محصولات دیگر ازقبیل سیب زمینی ، پنبه ، شلغم و... دراین منطقه کشت می گردد
2- دامداری : وجود کوهها ومراتع ومنابع طبیعی بکر این منطقه مردم را ازامر دامپروری غافل ننموده ودراین بین پرورش انواع حیوانات اهلی چون گوسفند- گاو- مرغداری – زنبور داری و شیلات دراین میان عده ای را به خود مشغول ساخته که دراین بین انواع لبنیات ومواد پروتئینی چون گوشت قرمز وگوشت مرغ وماهی وتخم مرغ وعسل حاصل دسترنج این عده از افراد زحمتکش می باشد
3- صنعتی: وجود کارخانه های متعدد نساجی ، لبنیاتی ، قند بیستون ، صنایع پتروشیمی ، سنگبری ، معادن سنگ های تزئینی ، مجتمع جهان فولاد غرب، دامداری ومرغداری های صنعتی وسایر واحدهای صنعتی درحول وحوش این شهرستان وجود دارد که این امر نیز عده از جوانان و مردم این منطقه را به خود مشغول ساخته است
4- صنایع دستی: درگذشته مردمان این دیار علی الخصوص بانوان درامر صنایع دستی فعالیت داشتند از صنایع دستی بافته شده در شهرستان هرسین گلیم آن است که به خاطر ریز بافتی وتنوع نقشهایش شهرتی جهانی دارد و هنرمندان زیادی درمجتمع های صنایع دستی ، آموزش فنی وحرفه ای وکمیسیون بانوان درآموزش این حرفه مشغولند ازدیگر صنایع دستی این شهرستان می توان به جاجیم ، نمد مالی ، گیوه بافی ، نوعی بافته به نام موج ونوعی طناب که از موی بز ساخته می شود واهالی به آن رسن می گویند
5- معادن: دراطراف شهرستان هرسین عمدتا معادن سنگ تزئینی وجود دارد که پس از استحصال به کارخانه های سنگبری ارسال وپس از فراوری به صورتهای مختلف وارد بازار می شود از جمله این معادن می توان به معدن سنگ مرمریت درروستاههای اسحاقوند – کلکشوند – گوهره و.... اشاره نمود که سالانه حدود 22هزار تن ازاین معادن سن استخراج می شود ازجمله معادن این شهرستان معدن سنگ آهک است که پس از انجام عملیات حرارتی برروی آنها به صورت آهک مصرفی درساخت وساز از آن استفاده می شود
6- ادارات دولتی : جوانان این منطقه به علت عدم وجود منابع درآمد زا و همچنین علاقه به مسائل دفاعی و حفاظت از دستاوردهای انقلاب بزرگ حضرت امام گرایش به ادارات و نهادهای دولتی ازجمله سپاه پاسداران ، کمیته های انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی و نظامی، جهاد سازندگی و سایر ادارات و نهاد های انقلابی روی آورده اند


 وضعیت اجتماعی وفرهنگی ودفاع مقدس


  با توجه به مطالب عنوان شده در ابتدای مبحث چنانچه عرض شد این شهرستان از لحاظ مسائل مذهبی شهری است که اکثر قریب به اتفاق آن شیعه اثنی عشری است ودرمحدود مناطقی درحد دو روستا پیرو سایر فرق اسلامی ازجمله اهل حق می باشند . دراین شهرستان سه بقعه متبرکه وجود دارد که هرکدام ازآنها درنزد مردم جایگاه واعتباری بس رفیع دارند امامزاده های این شهرستان عبارتند از امام زاده مهدی(ع) از فرزندان امام موسی کاظم در مرکز شهر وامامزاده باقر(ع) در بخش بیستون وامامزاده احمد (ع)وامامزاده محمود(ع) که این دو بزرگوار درجوار هم و در یکی از روستاهای این شهرستان به نام باولین قرار دارند با توجه به موارد یاد شده وجود چهار امامزاده بزرگوار و استفاده از فیوضات معنوی ایشان و همچنین وجود گرانقدر علمای بزرگواری نظیر حضرت آیت الله العظمی محمد حسن حجتی ، حضرت آیت الله العظمی شیخ فرج الله کاظمی و حضرت آیت الله سید محمد نجفی اصفهانی که سالهای متمادی دراین شهرستان به ارشاد وهدایت بندگان باریتعالی پرداخته اند باعث آن شده که روحیه مذهبی وحفظ شعائر دراین منطقه به صورت یک امر مُسلَّم وغیر قابل انکار باشد
  جوانان این منطقه درسالهای پر از حادثه انقلاب نقشی فعال وجدی را پی ریزی می نمودند این فعالیتها به حدی بود که عوامل رژیم پهلوی را برآن داشت تا با تحریک عده ای آشوب طلب و فریب خورده شهرستانهای همجوار با حمايت ژاندارمري و ساواك ، طرح به آشوب کشاندن وتاراج این شهر را سر لوحه کار خود قرار دهند واین امر باعث شد درست چهار روز قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی یعنی روز نوزدهم بهمن پنجاه هفت به این شهر حمله ورشده ومال واموال مردم را به غارت ببرند كه متاسفانه اين غارت وچپاول تاثير عميقي برمردم اين شهرگذاشت و باعث ايجاد تفرقه قومي دراين شهرشد به نحوي كه هنوز آثار وتبعات آن درذهن مردم نمايان است وباعث كندي رشد پيشرفت وگستردگي اين شهر شده است . اما به فضل خداوند متعال این گونه نقشه های شوم ایشان کارساز نبوده واین مجاهدتها سرانجام به ثمر نشست وحکومت پراز تزویر پهلوی ومتعاقب آن انقراض دو هزار وپانصد سال سلسله شاهنشاهی در ایران برچیده شود وحکومتی براساس شریعت مبین اسلام و تحت زعامت نایب برحق آقا امام زمان (عج) به رهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام سید روح الله الموسوی الخمینی (رضوان الله تعالي عليه)تشکیل شود. 
  بعد از انقلاب نیز حضور جوانان پرشور این شهرستان درتمام میادین علمی فرهنگی و اجتماعی ودفاع مقدس پررنگ بود به نحوی که حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در وصف رشادتهای مردم این شهر چنین توصیفی را ارائه نمودند:ما با مردم انقلابی ومجاهد هرسین درجبهه ها آشنا شدیم آن روزی که تنور جنگ گرم بود حضور بچه های هرسین درمیدان جنگ مورد توجه فرماندهان بود.
  فرزندان این دیار با تقدیم بیش از دویست وپنجاه شهید و همچنین افراد کثیری آزاده و جانباز درتمامی عرصه ها حضوری فعال وگسترده دارند سرداران وامیران سپاه پاسداران و ارتش چون سردار سرتیپ پاسدار آزادی، سردار سرتیپ پاسدارحمزه ای ، مرحوم سردارسرتیپ پاسدار جهانبخش رسولی ، سردار سرتیپ پاسدار کورش آسیابانی ، امیر سرتیپ آزاده نجفی امیر سرتیپ دکتر رشیدی و......يا که ازجمله این فعالیتها حضور درعرصه علمی وپزشکی است دراین شهر اشخاصی چون دکترهدایت الله و عنایت الله مهاجری عضو سازمان فضائی ناسا ، دکترعلی شکیبائی ، دکترمحمد جعفر قائم پناه فوق تخصص چشم پزشکی ومعاون اسبق وزیر بهداشت ودرمان ، دکتر اسماعیل مهدوی هرسینی و... را می توان نام برد
  این شهرستان چنانچه عرض شد درطول هشت سال دفاع مقدس همواره در تمام عرصه ها از پشتیبانی وکمک رسانی گرفته وتا حضور درمناطق عملیاتی سهم خود رابه انقلاب وملت ادا نمودند ودراین راه عزیزانی را نیز ازدست داده است درزمانیکه شهرهای ایران اسلامی آماج هدف انواع جنگ افزارهاي دشمن بعثي بود شهرهرسین با توجه به اینکه درمیان کوهها قرار داشت کمترآسیب دید ولی دراین میان پذیرای خیل عظیمی از آورگان جنگ گردید به طوری که تمام مدارس منازل وسازمانها پذیرای این عده از هموطنان و هم استانی ها گردید مردم این شهر ازتمام امکانات خود برای اسکان این عزیزان استفاده برده تاحدی که مردم منازل خود را با انواع حصارها وپرد ه ازهم تفکیک کرده وآن را دراختیار جنگ زدگان قرار می دادند 

جغرافیای سیاسی واجتماعی


  چنانچه اشاره شد در این شهرستان با توجه به کاوشهای باستانشناسان در گنج دره درهفت کیلومتری شهر هرسین وغارهای مورد تحقیق نشان از وجود اجتماعی با جمعیتی متمرکز دراین شهرستان درهزاره های قبل از میلاد دارد علی الخصوص کاوشهای انجام شده در گنج دره دلیل بر وجود تمدن یکجانشینی ویا به عبارتی شهرنشینی به شیوه امروزی دارد.
  شهر هرسین چنانکه درمنابع تاریخی آمده است همان شاپور خواست است با توجه به این امر شاپور خواست یکی از شهرهای مهم وپررونق دورانهای گذشته علی الخصوص دوران ساسانی بوده است از سوئی دیگر با توجه به کتیبه بیستون وهمچنین وجود دخمه های این شهرستان به این نتیجه می رسیم که این حوزه زمانی مورد توجه حاکمان آن عصر بوده .وجود حوض ساعت آبی که نشــــان دهنده وقت و زمان است بی دلیل دریک جای دور افتاده ساخته نمی شود واین خود دلیلی براهمیت این منطقه در دوران قبل از اسلام بوده است.
  درقرن چهارم هجری کردهای منطقه غرب کشور اعلان خود مختاری واستقلال نمودند که رهبر این قیام شخصی به نام امیر حسنویه بود ایشان مقر حکومتی خود رادر منطقه سرماج (یکی از روستاهای فعلی شهرستان هرسین) قرار داد این حکومت به قدری مقتدر بود که با سلاطین آل بویه مقابله می نمودند وحتی دربرخی موارد امرای آل بویه را مجبور به قبول شکست می نمودند این روند ادامه داشت تا درقرن هشتم ایلخانان مقول دراین شهرستان شهر سلطان آباد را بنا نمودند ( متاسفانه از این شهر اثری به جای نمانده وتنها چند مخروبه درکنار بنای ساسانی برجای مانده است) آنان به این هدف این شهر را بنا نمودند که مرکزیت را از بهار همدان گرفته و به این نقطه منتقل نمایند.
  شهرهرسین درزمان خاندان صفوی دارای حاکم یا به عبارت امروزی فرماندار بوده ویکی از این فرمانداران می توان قاسم سلطان ایمانلو نامبرد که منصوب شده از طرف خدابنده سلطان صفوی بود این فرمانداری زیر نظر ولایت لرستان اعمال نظر می نمود.در کتاب سرزمین ومردم ایران نوشته استاد عبدالحسین سعیدیان اشاره شده که در قرن نهم ودهم هرسین وماهیدشت دوشهر مهم بوده و تاجائیکه اشاره می نماید که از کرمانشاه هیچ نشانه ای دراین کتب به جای مانده ازآن دوران نبوده است .
  دردوران قاجار هرسین تحت نظر ایالت کرمانشاهان درمی آید واز طریق محب علی خان ماکوئی حکمران کرمانشاه فرماندار هرسین که شخصی به نام ابراهیم خان بود را به فتحعـــــلی شاه قاجار معرفی می نماید از دوران قاجار به بعد هرسین زیر مجموعه استان کرمانشاه می گردد .  
  در سال 1287ه ش مجلس شورای ملی قانون ایالتها وولایتها راتصویب نمود که براین اساس هر ایالت توسط والی یا فرمانفرما وهرولایت بوسیله حکمران یا حاکم وهربلوک توسط نایب الحکومه اداره می شد شهر هرسین نیز طبق این قانون بلوک محسوب میشد وتوسط نایب الحکومه اداره می شد تا اینکه درسال1313 طبق قانون تقسیمات کشوری هرسین به صورت بخش وزیر مجموعه فرمانداری کرمانشاه و فرمانداری کرمانشاه زیر نظر استانداری کرمانشاهان اداره گردید ودارای بخشداری وسایر ادارات دولتی گردید تا اینکه درسال 1373 طی بازدیدی که آیت ایت الله رفسنجانی ریاست جمهور وقت از این شهرستان داشتند با تبدیل شدن این بخش به فرمانداری وشهرستان موافقت نمودند وسپس باپیشنهاد هیات دولت وموافقت مجلس شورای اسلامی در سال1374 به شهرستان تبدیل گردید واکنون این شهرستان دارای دوبخش مرکزی وبیستون وچهار دهستان به نامهای شیرز،چمچمال،چشمه کبود وحومه وهمچنین 153 روستا ودو نقطه شهری به نام هرسین وبیستون می باشد این شهرستان چنانچه عرض شد دارای جمعیتی بالغ بر 91300 نفر که53731 نفرآن شهری و37569 نفر آن روستائی می باشندکه تقریبا دو سوم بافت جمعیتی آن را جمعیت شهری تشکیل می دهد


 ایلات وعشایردرشهرستان هرسین


  این شهرستان با توجه به طبیعت کوهستانی وهمچنین وجود چشمه سارهای گوناگون درسطح منطقه هرساله پذیرای عشایر کوچروئی بوده وهست که شغل اساسی آنان دامداری وپرورش حیوانات اهلی چون بز وگوسفند و انواع چهارپایان نظیر اسب وقاطر والاغ جهت حمل ونقل وجابجائی ایل می باشد تعدادی ازاین ایلها پس ازقانون رضاخانی تخته قاپوشدن ایلات ساکن شده ودر همان مکان مستقر شده وعلاوه برکار دامداری به کار کشاورزی نیز روی آورده اند ازایلات وعشایری که دراین منطقه ساکن شده اند می توان به ایل کاکاوند، ایل ایتیوند وازایلات کوچرو می توان به ایل ذوله وایل جمهور اشاره نمود


نقاط دیدنی وآثار فرهنگی وتاریخی هرسین


  نقاط دیدنی شهرستان هرسین رامیتوان به دودسته میراث طبیعی ومیراث فرهنگی نام بردکه به اختصار هردو موضوع را بررسی می نمائیم:
1- میراث طبیعی: همانطوری که عرض شد شهرستان هرسین به دلیل موقعیت کوهستانی دارای منابع آبی سرشاری می باشد که هرکدام از آنها به نوع خود بی نظیر می باشد این شهرستان دارای سراب های خوش منظره ای است که سالانه پذیرای خیل عظیمی از هموطنان جهت استفاده ازاین منابع الهی می باشند . ازجمله این سرابها ميتوان به اين موارد اشاره نمود:
  الف: سراب داخل شهر هرسین : اين سراب درداخل شهرهرسين قرار گرفته و پیرامون آن باغی مصفا قرارگرفته که هر رهگذری را مجذوب خود می نماید اخیرا شهرداری شهر جهت هرچه زیبا جلوه دادن واستفاده بهینه از این موهبت الهی اقدام به تاسیس آب نماها ، استخرشنا ، دریاچه مصنوعی قایقرانی و کانالهای آب درداخل محوطه باغ آن نموده است این سراب علاوه بر زیبائی آن ، آب شرب مصرفی مردم شهر را تامین می نماید و همچنین درجهت مصارف کشاورزی نقش ویژه ای را ایفا می نماید  
 ب:سراب بیستون: از دیگر سرابهای این شهرستـــــــان سراب بیستون دردامنه کوه بیستون و در زیر سنگ نوشته های تاریخی کوه بیستون است که آنهم مانند سراب داخل شهر علاوه برایجاد فضای سبز ودرختان سرسبز نقش مهمی درکشاورزی منطقه دارد وخود باعث جذب مسافران ورهگذرانی است که به قصد دیدن آثار تاریخی محوطه بیستون به آن مکان می آیند. 
 ج: سراب نجوبران : كه درجوار آن جنگل زيباي دردامنه كوه بيستون قرار دارد واستراحتگاه وتفرجگاه ايام تعطيل مردم منطقه وشهرستانهاي هم جوار است
 د: سراب برناج :این سراب نيز دردامنه کوه بیستون ودرمسیر راه ارتباطی بیستون سنقر قرار دارد که نقش مهمی در زیبائی وطروات منطقه ایفا می نماید
  دراین شهرستان علاوه برمنابع آب دارای جنگلهای بلوط وبادام بسیار زیبائی است که چشم هربیننده ای را به خود مجذوب می نماید این جنگلها درایام تعطیل پذیرای حانواده هائی است که درطول هفته مشغول کاربوده ودرروز تعطیل محلی برای تمدد اعصاب وروحیه آنان می شود 
آب گرم روستای آب گرم:این روستا دربین مرز شهرستان هرسین و شهرستان نورآباد لرستان قرار دارد با توجه به صعب العبور بودن مسیر امکان دسترسی از طریق اتومبیلهای بدون کمک مشکل می باشد این چشمه دارای املاح معدنی است که همراه با آب داغ ازدل زمین می جوشد و برای انواع دردهای استخوان ومفصلی و انواع بیماری ها داروی طبیعی موثری است.
کوهستان: چنانچه اشاره شد این منطقه دارای کوهستانهای رفیع وخوش منظره می باشد طبیعت بکر ودست نخورده این کوهستانها هر اهل دلی را به سمت خود می کشاند هرساله ورزشکاران کوهنورد تمام اندوخته های خود را بر ستیغ بلند بیستون محک می زنند وخود را به بالای آن می کشانند هیات کوهنوردی استان درجای جای این قله اقدام به ساخت اتاقکهائی جهت استراحت وتمدید قوای علاقه مندان به صخره نوردی نموده است کوهستانهای این منطقه علاوه براستفاده ورزشی ، جوانان وعلاقه مندان بسیاری را جهت استفاده ازمواهب الهی به خود می کشاند وهرساله در فصل بهار با بردن مختصر مواد غذائی یک روز خود را در کنار طبیعت ویکی از چشمه سارهای آن به سر می برند
2- میراث فرهنگی: میراث فرهنگی رادراین منطقه به چند دسته تقسیم می نمایند که به طور اختصار بیان میگردد:
الف:گلزارهای شهدا: این شهرستان مانند سایر نقاط کشور دردفاع از مملکت اسلامی فرزندان برومند و رشیدی را تقدیم به اسلام نموده است و جای جای این منطقه بوی عطر شهادت و نسیم روحبخش فداکاری در جریان می باشد این شهر چنانچه که عرض شد حدود 250 نفر عزیز خود را فدای پاسداری از میهن عزیزمان نموده است وپاسداشت این عزیزان برذمه ما تا روز قیامت می باشد و وظیفه ماست که ياد و نام آنان را عزیز بداریم
ب: آثار تاریخی: درابتدای امر به طور خلاصه در مبحث تاریخچه هرسین به میراث تاریخی به جای مانده ازپیشینیان اشاره شد وبه طور خلاصه درباره هرکدام از آثار تاریخی توضیحاتی ارائه گردید درسال گذشته مجموعه تاریخی بیستون درفهرست آثار جهانی یونسکو قرار گرفت وامید است دولت خدمتگزار نیز در جهت عمران و نما سازی وبهسازی این منطقه تلاشی وافر از خود نشان دهد
ج: اثار مذهبی : دراین شهرستان بقاع متبرکه ای وجود دارد که هرساله درمناسبتهای مختلف پذیرای علاقه مندان به خاندان اهل بیت مکرم می باشد ازجمله این بناها چنانچه که عرض شد امامزاده مهدی(ع) امامزاده باقر(ع) امامزادگان احمد (ع) ومحمود(ع) آرامگاه حضرت آیه الله سید محمد نجفی وآرامگاه حجت الاسلام سید محمد تقی موسوی آرامگاه حجت الاسلام والمسلمین قدرت الله نظری که منــشاء آثار وبرکات وامورات خیریه ای برای منطقه بیستون وچمچمال بوده است( ایشان را نباید با مرحوم حجت الاسلام والمسلمين قدرت الله نظری نیا نماینده فقید این شهرستان اشتباه گرفته شود) دربین مردم این منطقه دارای قداستی خاص به خود می باشد.
د: مجتمع گره بان: اما از دیگر نقاط دیدنی این شهرستان عبادتگاهی است که مربوط پیروان فرقه اهل حق می باشد که درنزدیکی روستای گره بان در 46 کیلومتری شهر هرسین قرار دارد این معبد با توجه به اینکه دارای تقدسی در نزد پیروان فرقه اهل حق است دارای ابنیه ها و آب نما ها وفضا های سبزی است که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می نماید این مجموعه دارای وسعتی حدود 30 هکتار رابه خود اختصاص داده که درآن علاوه برمجموعه های ساخته شده مزارع گل محمدی جهت گلابگیری ومزارع گیاهان داروئی جهت جهت استحصال عرقیات گیاهی وجود دارد درهمین منطقه قبرستانی وجود دارد که سنگ قبرهای آن متعلق به هزار سال پیس است. 

منابع

[1] آمار واطلاعات جمعیتی مربوط به سرشماری سال 1385 واز طریق فرمانداری شهرستان تهیه شده است
[2] محمد جواد مشکور- تاریخ ایران درعهد باستان

[ یکشنبه نهم خرداد 1389 ] [ 20:7 ] [ محمودزاده ]

هرسين  ( كرمانشاه )

زبان رایج : لکی
مذهب : شيعه
جمعیت : 51636
کد تلفن : 382
درجه شهرداری : 6

تلفن شهرداری :٣٢٢۴۴۴٠

شهرستان هرسین از شهرستان‌های استان کرمانشاه ایران است.

مرکز این شهرستان شهر هرسین و جمعیت آن ۹۶٫۰۱۹ (برآورد ۱۳۸۳خ) است. این شهرستان از دو بخش مرکزی (به مرکزیت شهر هرسین) و بیستون (به مرکزیت شهر بیستون) تشکیل شده است.مردم شهر هرسین به زبان لکی صحبت می‌کنند.خود هرسین از چند طایفه تشکیل شده که اکثریت ان کاکاوند و هرسینی می‌باشدمذهب مردم هرسین شیعه مذهب می‌باشد.

گلیم و قالی‌های بافته این شهرستان شهرت جهانی دارد. ارتفاع متوسط این شهرستان از سطح دریا ۱۵۸۲ متر است. بلندترین قله این شهرستان با ارتفاع ۲۷۴۹ متر در بخش بیستون و عمیق‌ترین غار خاورمیانه به عمق ۵۷۲ متر در این شهرستان قرار دارد.

آثار باستانی

تپه گنج‌دره یا (چیا خزینه)، گور دخمه‌های اسحاق‌وند، دخمه شمس‌آباد، کتیبه بیستون، مجسمه هرکول، قلعه هرسین، قلعه دزبر، قلعه سرماج، فراتاش بیستون،‌ فراتاش هرسین، حوض سنگی (حوض ساعت)، طاق سنگی، پلکان سنگی، تخت شیرین، دیوار ساسانی، پل خسرو، بنای ساسانی و سرستون‌های بیستون

[ چهارشنبه بیست و پنجم آذر 1388 ] [ 16:33 ] [ محمودزاده ]

 

برداشت پياز قرمز از مزارع شهرستان هرسين و بخش بيستون در استان كرمانشاه

[ چهارشنبه بیست و پنجم آذر 1388 ] [ 16:28 ] [ محمودزاده ]
 

يکي از بخشهاي شهرستان کرمانشاهان است . اين بخش در خاور شهرستان واقع شده حدود مشخصات آن به شرح زير است : از طرف شمال به بخش صحنه ، از طرف خاور به شهرستانهاي نهاوند و خرم آباد، از جنوب به شهرستان خرم آباد و از باختر همه جا امتداد رودخانه گاماسياب . هواي بخش مانند ساير بخش هاي مجاور سردسير است . آب قراء آن از چشمه ها و زه آب رودخانه هاي محلي و قنوات کوچک تامين ميشود. محصول عمده اش غلات ، حبوبات آبي و ديمي ، لبنيات و ساير محصولات دامي ، ميوه جات ، الوار و کتيرا است . ارتفاعات آن عبارت است از: کوههاي شيرز (شاه رزم ) و کوه گون بان در شمال ، کوه گل زرد در خاور، کوه سياه کمر کوه امامزاده و کوه خاوري چمن اسماعيل از جنوب اين بخش را محصور نموده است . ارتفاع قصبه هرسين ازسطح دريا 1582 متر است . گودترين آبادي اين بخش قريه گروه بان 1241 متر از سطح اقيانوس مرتفعتر است مهمترين رودخانه اين بخش همان رودخانه هرسين بوده پس از مشروب نمودن قصبه و گرداندن چندين آسياب وارد دهکده هاي بخش ميگردد. اين بخش تابع فرمانداري کرمانشاه است و از 56 آبادي بزرگ و کوچک تشکيل شده . جمعيت آن در حدود 185000 نفر است . (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 5). قلعه اي است و قصبه اي در پاي آن . هواي معتدل داردو آبهاي روان . (نزهةالقلوب ). از بلوکات کرمانشاهان است . حد شمالي آن صحنه ، حد شرقي نهاوند، حد جنوبي لرستان و غربي کرمانشاه است . از چشمه اي که قريب پانزده سنگ آب دارد مشروب ميشود. (از جغرافياي اقتصادي کيهان ). در حفاريهاي اين ناحيه مقداري آثار تاريخي گرانبها از دوره حکومت مقدوني ها در ايران به دست آمده است . رجوع به ايران باستان پيرنيا ص 1908 و 1909 شود.

 قصبه مرکزي بخش هرسين شهرستان کرمانشاه واقع در 54 هزارگزي خاور کرمانشاهان و کنار شوسه کرمانشاه به خرم آباد است . مختصات جغرافيايي آن به شرح زير است : طول آن 47 درجه و 35 دقيقه ، عرض 34 درجه و 16دقيقه . ارتفاع آن از سطح اقيانوس 1582 متر است بنابراين 172 متر از کرمانشاه مرتفعتر است . جمعيت قصبه در حدود 7500 تن است . شغل اهالي زارعت و صنايع دستي زنان بافتن گليم ، جاجيم و کلاش است . گليم و کلاش هرسين به خوبي مشهور است .

هرسين يكی از نواحی باستانی استان كرمانشاه است كه‌پيشينه‌ي‌تاريخی آن‌باقدمت و تاريخ كرمانشاه عجين شده است. هسته اوليه شهر هرسين در پيرامون سراب و ميدان مركزي شهر (قلعه هرسين) شكل گرفته است. هرسين به واسطه آثار تاريخی به جای مانده در ارتفاعات بيستون دارای شهرت ملی و جهانی است. ارتفاعات كم نظير بيستون، غار انار، غار داود، غار شهربانو، غار عسل و غار مرد و زن كه همگي در ارتفاعات بيستون واقع شده اند به همراه امام زاده خلی لله در روستای چم سر، پل خسرو در راه قديمی بيستون به سرماج، جاده باستانی ساسانی درطرفين بقايای پل خسرو بيستون، سراب نوژی وران در 15 كيلومتری جاده بيستون – سنقر، شهر باستانی چمچال در بيستون، قلعه بستون در ابتدای راه بيستون به سنقر كليايی، قلعه هرسين، كاخ شاهپور، كاروان سرای شيخ عليخان، ناحيه باستانی بيستون در هرسين و نقوش و كتيبه های باستانی در بيستون برخي از ديدني هاي شهرستان هرسين را تشكيل مي‌دهند.


مکان های دیدنی و تاریخی


هرسين به واسطه آثار تاريخی به جای مانده در ارتفاعات بيستون دارای شهرت ملی و جهانی است. ارتفاعات كم نظير بيستون، غار انار، غار داود، غار شهربانو، غار عسل و غار مرد و زن كه همگي در ارتفاعات بيستون واقع شده اند به همراه امام زاده خلی لله در روستای چم سر، پل خسرو در راه قديمی بيستون به سرماج، جاده باستانی ساسانی درطرفين بقايای پل خسرو بيستون، سراب نوژی وران در 15 كيلومتری جاده بيستون – سنقر، شهر باستانی چمچال در بيستون، قلعه بستون در ابتدای راه بيستون به سنقر كليايی، قلعه هرسين، كاخ شاهپور، كاروان سرای شيخ عليخان، ناحيه باستانی بيستون در هرسين و نقوش و كتيبه های باستانی در بيستون برخي از ديدني هاي شهرستان هرسين را تشكيل مي‌دهند.  


صنايع و معادن


از صنايع و معادن شهرستان هرسين اطلاعات مستندي در دست نيست.  


کشاورزی و دام داری


مردم‌هرسين به كشاورزی و دام‌داری اشتغال دارند و‌ محصولات گندم، جو،‌ بنشن، چغندرقند، تره بار، سيب، انگور، هلو از محصولات عمده شهرستان است. محصولات سيب درختی، هلو، نخود،‌ پنبه، ‌گندم، جو،‌ پياز، چغندرقند از جمله محصولات‌صادراتی شهر نيز هستند. كشاورزی شهرستان هرسين سنتی و نوع كشت آبی و ديمی است. آب كشاورزی از چشمه مخصوص چشمه سراب هرسين، كاريز، چاه ژرف و نيمه ژرف تامين می‌شود. جنس خاك شنی، رسی و سياه خاك و بسيار حاصل خيز است. دام‌داری نيز در شهرستان هرسين مانند ساير بخش های اين منطقه از موقعيت نسبتا خوبی‌برخوردار است و مواد لبنی از جمله فرآورده های صادراتی هرسين محسوب مي‌شوند.  

 

مشخصات جغرافيايي


شهرستان هرسين يكی از شهرستان های استان كرمانشاه در قسمت خاوری استان واقع شده است. اين شهرستان از شمال به شهرستان صحنه، از جنوب به استان لرستان، از باختر به شهرستان كرمانشاه و از باختر به استان لرستان محدود می‌شود. مركز شهرستان هرسين شهر هرسين است كه از نظر جغرافيايی در 47 درجه و 35 دقيقه درازای خاوری و 34 درجه و 16 دقيقه پهنای شمالی و ارتفاع 1570 متری از سطح دريا واقع شده است. براساس سرشماری سراسری سال 1375 جمعيت اين شهرستان 96019 نفر برآورد گرديده كه از اين تعداد 55079 نفر در مركز اين شهرستان زندگی می كنند. شهر هرسين در دشتی قرار گرفته كه از شمال به كوه شيرزو، از جنوب به كوه زرين و از شمال خاوری به كوه گويی محدود می شود. مركز شهرستان هرسين در 48 كيلومتری خاور كرمانشاه و در مسير راه اصلی خرم آباد – كرمانشاه قرار دارد آب و هوای آن‌نسبتا سرد است.  


وجه تسميه و پيشينه تاريخي


هرسين يكی از نواحی باستانی استان كرمانشاه است. پيشينه تاريخی شهرستان هرسين با قدمت و تاريخ كرمانشاه عجين شده است. لسترنج در جغرافيای سرزمين های خلافت خاوری از قول حمدلله مستوفی می نويسد: « در همان حدود قلعه هرسين و در پای آن قلعه كوچكی واقع بود و اين شهر كوچك هنوز در بيست ميلی جنوب خاوری كرمان باقی است». صاحب عالم آرای عباسی، در زمره جلوداران لشگر ايران در مقابل لشگر عثمانی، از شاه سلطان خدابنده لو حاكم هرسين نام می برد. در دوره قاجاريه نيابت اين محل با امين الرعايا و فرزندان او بوده است.

[ چهارشنبه بیست و پنجم آذر 1388 ] [ 16:2 ] [ محمودزاده ]

 

 

شهرستان هرسین

شهرستان هرسين در 45 كيلو متري جنوب شرقي استان كرمانشاه واقع شده كه از جنوب به شهرستان دلفان استان لرستان ، از شمال به شهرستان صحنه ، از غرب به شهرستان كرمانشاه و از شرق به نهاوند محدود مي شود .

شهرستان هرسين از دو بخش مركزي و بيستون و چهار دهستان تشكيل شده است .

وضعیت جغرافیایی :

هرسين منطقه كوهستاني است كه ارتفاعات موجود اين شهرستان را محصور كرده و بيشتر در جهت شمال غربي و جنوب شرقي امتداد يافته اند و متعلق به دوران زمين شناسي هستند . دامنه هاي كم شيب ، دره هاي عريض ، جلگه هاي آبرفتي و سرابها از مهمترين ويژگيهاي طبيعي سرزمين هرسين به شمار مي رود .

پیشینه تاریخی :

هرسين سرزميني باستاني و كهن است و آثاري نظير تپه چيا خزينه ( گنج دره ) در روستاي قيسوند ، كتيبة بيستون ، گور دخمه هاي اسحاقوند ، آثار به جاي مانده از دوره ساسانيان در مركز شهر هرسين آثار بازمانده از قلعه باستان در روستاي سرماج و ... از اين ديار چهره اي تاريخي را ترسيم كرده است .

صنعت و کشاورزی( اقتصادی ) :

وجود دو راهة نور آباد به هرسين و برقراري ارتباط عمده استانهائي از كشور در آينده در اين مسير و نيز بزرگراه كربلا در محور بيستون افزون بر تأثيرات مثبت اقتصادي و انتقال فرهنگي ، شهرستان هرسين را در موقعيت برتر و استراتژيكي قرارداده و مي دهد كه بزرگترين دستاورد راهها امتيازات برجسته اي است كـه مي تواند هرسين را درجايگاه ويژه اي قرار دهد ، اراضي مستعد كشاورزي علي الخصوص زمينهاي بخش بيستون ( دشت چمچمال ) و به نتيجه رسيدن پروژه هاي آب و خاك چمچمال در آينده و ارتباط آن در امر كشاورزي آن منطقه و تحولاتي كه ايجاد خواهد نمود ، بهره برداري ازمنابع آب رودخانه هاي دينور آب و گاماسياب و سرابها و برنامه ريزي مطلوب براي استفاده بهينه از آب اين سرابها و رودخانه ها براي امر كشاورزي ، بازديد جهانگردان و ساماندهي بهتر صنعت توريسم و نيز رونق صنايع دستي بويژه گليم هرسين كه مي تواند از آثار زيباي هنري مردم ديار هرسين باشد ، از مراكز مهم اقتصادي و نيز از قابليتها ، استعداد ها و ظرفيتها و نقاط قوت شهرستان هرسين به حساب مي آيند. ،كه علاوه بر اينكه از اين منابع درحال حاضر بهره برداري مي شود لذا به نظر ميرسدبخشهائي از قابليتهاي نهفته در خود دارند كه بايد با برنامه ريزي اصولي و علمي به فعليت رسيدن آنها را شناسائي و مورد توجه قرار داد .

مذهبی و فرهنگی :

فرهنگ مردم هرسين متأثر از دين و آئين اسلام ( شيعه ) است ودر كنار آن آثاري از پيشينه قوم ايرانـي و مـواريث و مفاخــر خود در زندگي خانوادگي و اجتماعي دارند كه بر اساس اين دو كانون ( دين و سنت قومي تاريخي ) در حال زيستن است .  ساكنان شهرستان هرسين با زبان كردي به لهجه لكي صحبت مي كنند و بر اساس سرشماري سال 1375 داراي 98019 نفر جمعيت مي باشد كه 4/6% جمعيت استان را به خود اختصاص داده است كه ازاين تعداد 36/57% در نقاط شهري ( شهر هرسين و شهر بيستون ) و 64/42% در مناطق روستائي استقرار پيدا كرده اند .

اسلاف و نياكان مردمان اين ديار در ادوار مختلف تاريخي و فراز و نشيبهاي دوران گذشته ، به ويژه دوران اخير براي كسب حريت و آزادگي و نيزامنيت ملي و تماميت ارضي ،كارنامه اي درخشان را از خود در كتاب تاريخ ملت ايران به ثبت رسانده اند و در ادامه اين مبارزات مردم هرسين در كنار ملت اديب و تمدن ساز ايران در پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) براي استقلال، آزادي ، استقرار يك نظام سياسي مبتني بر جمهوريت و اسلاميت ، نقش چشمگيري از خود شان و در دوره مبارزه براي دفع تجاوز رژيم عراق درهشت سال جنگ تحميلي بر كشور ايران مشاركت قابل ملاحظه و فعالي داشته اند كه در اين راستاجواناني رادر دفاع از كشور و جمهوري اسلامي تقديم نموده اند

 

 

 

تصاویر جالبی از هنرمندان ماد در اطراف هرسین...

 

 

 


[ سه شنبه بیست و چهارم آذر 1388 ] [ 16:58 ] [ محمودزاده ]
عکــــس های از ارتفــــــــاعات هرســــــین سیتی

توسط عکاس کوچک:رسول محمودزاده


زمستان


 تابستان
 


[ سه شنبه بیست و چهارم آذر 1388 ] [ 16:53 ] [ محمودزاده ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست
این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست
آن کشور نو آن وطـــــــــــــن دانش و صنعت
هرگز به دل انگیــــــــــزی ایران کهن نیست
آرشيو مطالب
امکانات وب

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا